• Rietveld Huis van den Doel
 • Dorpsstraat 12
 • Dorpsstraat 42 - 42a te Ilpendam
 • Kerkstraat 2
 • Kerkstraat 20
 • Logo
 • Dorpsstraat 51
 • Sint Sebastianuskerk
 • Plan Dorpsstraat 32
 • NH Kerk Kerkstraat
 • Oude Kanaal Ilpendam

Hier kunt u de agenda voor de 202e openbare vergadering van Dorpsraad Ilpendam inzien. Deze wordt gehouden op 21 november 2023 in de Waterzaal van Dorpshuis Ilpendam.

Wilt u deze bijwonen dan bent u van harte welkom. Wilt u punten aandragen neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2. Mededelingen
 3. Verslag vorige vergadering
 4. Actie/besluitenlijst
 5. Ingekomen post\
  1. Contactformulier m.b.t. duurzaam project in Ilpendam
 6. Evaluatie overleg met gemeente incl. schouw (11-10-2023 16:00)
 7. Evaluatie Kernraden
 8. Antenne Ilpendam
 9. Nieuwbouw Dorpsstraat
 10. Verkeersproblematiek
 11. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
  1. Vaststellen vergaderdata 2024 voorstel
   1. 23-01
   2. 12-03
   3. 14-05
   4. 02-07
   5. 10-09 en
   6. 19-11
 12. Sluiting