• Plan Dorpsstraat 32
 • Dorpsstraat 42 - 42a te Ilpendam
 • Dorpsstraat 51
 • Rietveld Huis van den Doel
 • Kerkstraat 2
 • Dorpsstraat 12
 • Oude Kanaal Ilpendam
 • Kerkstraat 20
 • Logo
 • Sint Sebastianuskerk
 • NH Kerk Kerkstraat

Hier kunt u de agenda voor de 203e openbare vergadering van Dorpsraad Ilpendam inzien. Deze wordt gehouden op dinsdag 23 januari 2024 in de Waterzaal van Dorpshuis Ilpendam.

Wilt u deze bijwonen dan bent u van harte welkom. Wilt u punten aandragen neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.

 1. Opening en vaststelling van de agenda
 2.  Mededelingen
 3. Presentatie glasvezel aanleg Ilpendam
 4. Verslag vorige vergadering
 5.  Actie/besluitenlijst
 6. Ingekomen post
 7. Antenne Ilpendam
 8. Nieuwbouw Dorpsstraat
 9.  Verkeersproblematiek
 10. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
 11. Sluiting

Volgende overleggen:

 • 12-03
 • 14-05
 • 02-07
 • 10-09
 • 19-11