• Oude Kanaal Ilpendam
  • Dorpsstraat 42 - 42a te Ilpendam
  • Sint Sebastianuskerk
  • Kerkstraat 20
  • Plan Dorpsstraat 32
  • Dorpsstraat 12
  • Logo
  • Dorpsstraat 51
  • Rietveld Huis van den Doel
  • NH Kerk Kerkstraat
  • Kerkstraat 2

Hier kunt u de agenda voor de 204e openbare vergadering van Dorpsraad Ilpendam inzien. Deze wordt gehouden op dinsdag 12 maart 2024 in de Waterzaal van Dorpshuis Ilpendam.

Wilt u deze bijwonen dan bent u van harte welkom. Wilt u punten aandragen neem dan contact met ons op via het contactformulier op onze website.

1. Opening en vaststelling van de agenda
2. Mededelingen
3. Verslag vorige vergadering
4. Actie/besluitenlijst
5. Ingekomen post
6. Antenne Ilpendam
7. Nieuwbouw Dorpsstraat
8. Verkeersproblematiek
9. Wat verder ter tafel komt/rondvraag
10. Sluiting

Volgende overleggen:
i. 14-05
ii. 02-07
iii. 10-09
iv. 19-11