• Oude Kanaal Ilpendam
  • Dorpsstraat 42 - 42a te Ilpendam
  • Dorpsstraat 51
  • Kerkstraat 20
  • NH Kerk Kerkstraat
  • Dorpsstraat 12
  • Plan Dorpsstraat 32
  • Logo
  • Sint Sebastianuskerk
  • Kerkstraat 2
  • Rietveld Huis van den Doel

Notulen

Hier kunt u alle notulen terugvinden welke zijn gepubliceerd sedert 1 januari 2022.
AlleAgenda's en NotulenBestuurlijk Overleg
Let op, de inhoud van de notulen kan/hoeft (nog) niet goedgekeurd te zijn. Vaststelling vindt plaats in de eerstvolgende reguliere vergadering waarbij op- of aanmerkingen meegenomen worden in het eerstvolgende verslag.

De notulen welke hier zijn terug te lezen zijn de meest recente versies. De notulen welke gepubliceerd staan voor het overleg bij de eerstkomende vergadering zijn altijd in conceptvorm. Op het overleg zelf kunnen hier nog aanpassingen op worden gemaakt waarna er een vervangende versie zal worden gepubliceerd met de status vastgesteld.