• Logo
  • Sint Sebastianuskerk
  • Plan Dorpsstraat 32
  • Kerkstraat 2
  • Kerkstraat 20
  • Rietveld Huis van den Doel
  • NH Kerk Kerkstraat
  • Dorpsstraat 12
  • Oude Kanaal Ilpendam
  • Dorpsstraat 42 - 42a te Ilpendam
  • Dorpsstraat 51

Alle op deze pagina weergegeven artikelen worden regelmatig door ons ververst en zijn gepubliceerd op de website;

Officiële Bekendmakingen

Wanneer u op de voorgaande link klikt kunt u de originele publicaties lezen en bijlagen downloaden met meer informatie. Tevens wordt hier dan vermeldt of en zo ja hoe u bezwaar kunt maken. Dorpsraad Ilpendam is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gepubliceerde stukken. Wel kan de Dorpsraad in veel gevallen bemiddelen en/of advies geven aan de desbetreffende instanties cq betrokkenen.

Bekendmakingen Ilpendam

21 maart 2024

gmb-2024-125597 : Waterland

Aanvraag vergunning voor het organiseren van een wijnproeverij op zaterdag 20 juli a.s. op diverse locaties te Ilpendam
14 maart 2024

gmb-2024-109116 : Waterland

Verkeersbesluit voor het instellen van een geslotenverklaring gedurende de avondspits voor motorvoertuigen aan Monnickendammerrijweg te Ilpendam
08 maart 2024

wsb-2024-4203 : Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

99990000016191 verleende vergunning voor het dempen van een gedeelte waterloop, het plaatsen van een duiker en stuw, deels in een regionale waterkering bij Purmerdijk 3 in Ilpendam
07 maart 2024

gmb-2024-105350 : Waterland

Aanvraag vergunning voor het organiseren van 'Parckpop' op 25 augustus 2024 aan Burgemeester van Oorschotplantsoen te Ilpendam
07 maart 2024

gmb-2024-103819 : Waterland

Aanvraag vergunning voor een Openlucht kerkdienst op 28 juli 2024 aan Burgemeester van Oorschotplantsoen te Ilpendam