• NH Kerk Kerkstraat
  • Plan Dorpsstraat 32
  • Sint Sebastianuskerk
  • Dorpsstraat 42 - 42a te Ilpendam
  • Dorpsstraat 51
  • Dorpsstraat 12
  • Kerkstraat 2
  • Logo
  • Rietveld Huis van den Doel
  • Kerkstraat 20
  • Oude Kanaal Ilpendam

Dossiers

Op deze pagina kunt u de bij Dorpsraad Ilpendam in behandeling zijnde dossiers terugvinden. Gesloten dossiers kunt u terugvinden in het archief en/of via de zoekfunctionaliteit.

Subcategorieën

Bestuurlijke Toekomst Waterland

Onder deze noemer treft u stukken aan inzake het onderzoek of gemeente Waterland al dan niet een zelfstandige gemeente moet blijven, of zou moeten fuseren met één of meerdere omliggende gemeente{n}.

Ilpenhof

Binnen deze categorie kunt u de stukken terugvinden welke met Dorpsraad Ilpendam zijn gedeeld inzake het plan Ilpenhof. Dit omvat het realiseren van woningen op de grond van voormalig bejaardentehuis Ilpenhof.

Initiatief Ilpenstein

Op dinsdag 17 mei 2022 werd in Dorpshuis Ilpendam onder voorzitterschap van Wolter v/d Vliet [vz Dorpsraad Ilpendam] een presentatie gegeven door familie de Boer inzake hun initiatief onder de naam “Ilpenstein” met belangstellenden te delen. Deze informatieavond werd door ruim 300 belangstellenden bezocht.

Tijdens deze avond is door familie de Boer beloofd om een ieder op de hoogte te houden van de plannen/ideeën en deze o.a. via de website van Dorpsraad Ilpendam met u te delen.

Verkeer

Binnen dit onderdeel van onze website kunt u berichten en stukken inzake het verkeer in gemeente Ilpendam teruglezen en, indien beschikbaar, ook downloaden. Heeft u zelf iets te melden gebruik dan ons contactformulier.