• Dorpsstraat 12
  • Sint Sebastianuskerk
  • Dorpsstraat 51
  • Rietveld Huis van den Doel
  • Logo
  • Dorpsstraat 42 - 42a te Ilpendam
  • NH Kerk Kerkstraat
  • Plan Dorpsstraat 32
  • Kerkstraat 2
  • Kerkstraat 20
  • Oude Kanaal Ilpendam

Inspraakverordening van de gemeente Waterland, wordt vanaf 1 mei 2015 inspraak verleend op het voorontwerpbestemmingsplan Lepelaarstraat Ilpendam (locatie Ilpenhof).

Met dit nieuwe bestemmingsplan wordt de bouw van 20 grondgebonden woningen en bijbehorende bouwwerken, conform wat eerder met een SPVE is vastgelegd voor de locatie van Ilpenhof, planologisch mogelijk gemaakt.

Het bestemmingsplan bestaat uit meerdere stukken welke u hieronder kunt downloaden.

Een toelichting

Bijlagen behorende bij de toelichting
Ilpendam Lepelaarstraat_BIJLAGEN TOELICHTING (klik op de link)

Regels
Ilpendam Lepelaarstraat_REGELS (klik op de link)

1 bijlage behorende bij de regels
Ilpendam Lepelaarstraat_BIJLAGE REGELS (klik op de link)

Een verbeelding.
Ilpendam Lepelaarstraat_VERBEELDING (klik op de link)