• Kerkstraat 20
  • Dorpsstraat 51
  • NH Kerk Kerkstraat
  • Rietveld Huis van den Doel
  • Kerkstraat 2
  • Plan Dorpsstraat 32
  • Logo
  • Sint Sebastianuskerk
  • Dorpsstraat 12
  • Dorpsstraat 42 - 42a te Ilpendam
  • Oude Kanaal Ilpendam

Op 27 juni j.l. is door wethouder Ton Nieuwkerk, namens Burgemeester en Wethouders,  het haalbaarheidsonderzoek van het project Ilpenstein aangeboden aan de raad. Het resultaat van dit onderzoek kunt u in de bijlage lezen. Als vervolg op deze uitkomst informeren B&W de raad uiterlijk oktober 2023 over de meest kansrijke vervolgroute.