• Logo
  • NH Kerk Kerkstraat
  • Sint Sebastianuskerk
  • Dorpsstraat 51
  • Dorpsstraat 42 - 42a te Ilpendam
  • Kerkstraat 20
  • Dorpsstraat 12
  • Plan Dorpsstraat 32
  • Kerkstraat 2
  • Oude Kanaal Ilpendam
  • Rietveld Huis van den Doel

Op dinsdag 17 mei 2022 werd in Dorpshuis Ilpendam onder voorzitterschap van Wolter v/d Vliet [vz Dorpsraad Ilpendam] een presentatie gegeven door familie de Boer inzake hun initiatief onder de naam “Ilpenstein” met belangstellenden te delen. Deze informatieavond werd door ruim 300 belangstellenden bezocht.

Tijdens deze avond is door familie de Boer beloofd om een ieder op de hoogte te houden van de plannen/ideeën en deze o.a. via de website van Dorpsraad Ilpendam met u te delen.

Voor alle duidelijkheid : Dorpsraad Ilpendam heeft van Gemeente Waterland het verzoek gekregen deze informatieavond te faciliteren, daar zij graag wilden weten hoe dit plan ontvangen wordt binnen Gemeente Ilpendam. De Dorpsraad vervult in deze plannen een geheel onafhankelijke rol.

Martijn de Boer heeft het secretariaat van Dorpsraad Ilpendam onderstaand bericht gestuurd, met bijbehorende bijlagen :

Beste leden van de Dorpsraad,

Hartelijk dank dat jullie de informatieavond samen met het dorpshuis wilden faciliteren.
Wolter, dank voor het goede voorzitterschap en het leiden van de informatieavond!

Zoals toegezegd sturen wij de eerste ideeën en ruimtelijke verkenningen die we hebben gemaakt ter informatie en om te delen. (zie bijlagen)

Buitenplaats Ilpenstein
Een buitenplaats is zoals het woord zegt een plaats buiten. De mensen die in het verleden een buitenplaats lieten bouwen woonden in de stad. Om de drukte in de stad te kunnen ontvluchten konden alleen de welgestelden zich een buitenplaats veroorloven. Met de herontwikkeling van de buitenplaats Ilpenstein, wil de familie de Boer de buitenplaats openstelling mogelijk maken voor meer mensen met een voorliefde voor historie, cultuur en natuur.

In lijn met de omgevingsvisie van de gemeente Waterland is dit initiatief ontwikkeld vanuit de geschiedenis. De familie de Boer wil in een dialoog met de Provincie Noord-Holland en de gemeente Waterland een stuk historie en buitenbeleving teruggeven aan de bewoners en bezoekers van Waterland.

Met vriendelijke groet,
Martijn de Boer