• Rietveld Huis van den Doel
  • Plan Dorpsstraat 32
  • Dorpsstraat 12
  • Sint Sebastianuskerk
  • Kerkstraat 2
  • Dorpsstraat 51
  • Logo
  • NH Kerk Kerkstraat
  • Dorpsstraat 42 - 42a te Ilpendam
  • Oude Kanaal Ilpendam
  • Kerkstraat 20

Donderdag 1 december ontving Dorpsraad Ilpendam het verslag opgesteld door projectontwikkelaar GreenFields TAD, tijdens de openbare hoorzitting vertegenwoordigd door de heer C. Mooij. Dorpsraad Ilpendam hecht er waarde aan er melding van te maken dat zij geen invloed heeft gehad op de inhoud van dit document.

Het staat u vrij te reageren op dit document door het invullen van het reactieformulier en/of het contactformulier op onze website. Zodra er nieuwe informatie bij ons bekend is over dit ontwikkelplan, delen wij dit weer met u. Bookmark dan ook onze website.